۱۳۹۴ شهریور ۱۳, جمعه

ماهی سیاه کوچولو
 می گفت «من می‌خواهم بدانم که، راستی راستی، زندگی یعنی اینکه تو یک تکه جا، هی بروی و برگردی تا پیر بشوی و دیگر هیچ»

مدتهاست که ما با تک تک کودکان غرق شده هر بار عمیقتر، غرق شده ایم؛

آنها در آبی که در دوسویش همه پیر بودند و ما در حماقت خود.